De informatie zoals opgenomen op deze website en in alle elektronische en andere vormen uit naam van camping Drentsheerlijk is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze informatie en de daarin opgenomen gegevens, kan camping Drentsheerlijk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie. Camping Drentsheerlijk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in welke vorm ook welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover camping Drentsheerlijk geen controle heeft. Camping Drentsheerlijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Informatie van deze website, zijnde tekstueel, grafisch of in fotomateriaal en/of gelinkte websites mag niet verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van camping Drentsheerlijk.